Gemeentekosten

De gemeentekosten voor een begrafenis worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld, zijn voor iedereen gelijk en liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bij vrijwel alle gemeenten zijn de prijzen ook via de gemeentelijke website op te vragen, maar daarbij is niet altijd duidelijk welke aanvullende (kleinere) kosten opgeteld moeten worden bij de basispost.

 

Als onderstaande bedragen afwijken van de bedragen op de gemeentelijke website is uiteraard de website van de gemeente juist, maar voor de duidelijkheid zijn hier de bij elkaar behorende afzonderlijke posten opgeteld om u een totaalbeeld te geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten voor de vergunning van een grafsteen.

Het grootste schijnbare verschil wordt veroorzaakt door de kosten voor grafonderhoud. Bij sommige gemeenten (zoals o.a. gemeente Molenlanden)  moet er direkt bij de uitgifte van een graf betaald worden voor onderhoud daarvan gedurende de gehele looptijd; andere gemeenten (zoals o.a. gemeente Alblassserdam) geven de keuze om dat verplichte onderhoud jaarlijks te betalen of in één keer af te kopen voor de looptijd van het graf. Om een goede vergelijking te kunnen maken, zijn de onderhoudskosten voor de gehele looptijd opgenomen.

 

Bij een begrafenis zijn er drie mogelijkheden:

- Eerste begraving in een nieuw eigen graf (formeel: "verstrekken partikulier grafrecht")

- Bijzetting van een 2e (of 3e) overledene in een bestaand partikulier graf

- Begrafenis in een algemeen graf

 

Omdat de grafkosten per gemeente behoorlijk kunnen verschillen, worden ze onderstaand voor een aantal gemeenten weergegeven (prijsnivo 2021):

 

Begrafenis in Molenlanden inclusief grafonderhoud (Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Groot-Ammers, Langerak, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Ottoland, Oud-Alblas, Streefkerk, Wijngaarden):

- Uitgifte partikulier graf (voor 2 personen voor 30 jaar) en eerste begrafenis: 6.581,50

- Bijzetting in een bestaand partikulier graf: 1.123,00

- Begrafenis in een algemeen graf (looptijd 15 jaar): 2.494,00

 

Begrafenis in Alblasserdam (looptijd 20 jaar; inclusief onderhoud voor die periode):

- Uitgifte partikulier graf (voor 2 personen) en eerste begrafenis: 5.700,00

- Bijzetting in een bestaand partikulier graf: 1.500,00

- Begrafenis in een algemeen graf: 2.164,00

 

Begrafenis in Dordrecht (inclusief onderhoud voor die periode):

- Uitgifte partikulier graf (2 personen voor 30 jaar) en eerste begrafenis: 5.720

- Bijzetting in een bestaand partikulier graf: 1.382,50

- Begrafenis in een algemeen graf (15 jaar): 1.595,00

 

Begrafenis in Ridderkerk (voor 20 jaar, inclusief onderhoud voor die periode):

- Uitgifte partikulier graf (2 personen) en eerste begrafenis: 3.260,00

- Idem voor een graf met onbepaalde periode: 11.322,00

- Bijzetting in een bestaand partikulier graf: 627,00

- Begrafenis in een algemeen graf: 1.778,00

 

Let op:

- De kosten voor verlenging van een bestaand graf waarvan de looptijd minder dan 10 jaar is, worden hier niet weergegeven

- Er zijn toeslagen die berekend worden bij begraven buiten de reguliere tijden

- Keuze van een voorkeurslokatie i.p.v. het volgende graf in een rij is soms tegen extra kosten mogelijk

- Er zijn nog wat andere, minder vaak voorkomende, uitzonderingen waarvoor extra kosten in rekening gebracht worden

- In de gemeente Molenlanden is het ook mogelijk om een graf met een looptijd van 20 of 50 jaar te kiezen (zelfde prijs per jaar)

- Voor de begrafenis van een kind onder de 12 jaar gelden andere, lagere tarieven

- Er zijn enkele gemeenten waarbij alleen voor onderhoud betaald hoeft te worden als er een steen / monument geplaatst wordt

- Voor bestaande graven zijn soms de regels van toen (het moment van eerste uitgifte) van toepassing