Grafsteen

De kosten voor een grafsteen lopen uiteen van ongeveer € 500 voor een steentje op een algemeen graf tot boven € 3.000 voor een grafmonument op een eigen graf.

Op begraafplaatsen waar man en vrouw naast elkaar begraven worden en er dus sprake is van een brede steen, kan de prijs daarvoor oplopen tot boven € 5.000.

 

De prijs van een grafsteen is sterk afhankelijk van het model en de materiaalsoort waarbij ook nog het aantal letters van invloed is.

Soms wordt prijsverschil tussen, op het eerste gezicht gelijkwaardige, grafstenen veroorzaakt door aantoonbaar kwaliteitsverschil van het materiaal; soms zijn de bewerkingskosten van het model of de transportkosten uit het land van herkomst oorzaak van een prijsverschil.

Verschil in kwaliteit blijkt vaak pas als een grafsteen jarenlang op het graf staat.

 

Om deze globale prijsopgave overzichtelijk te houden, staan hier redelijke richtprijzen voor een goede kwaliteit:

- Een grafsteentje of graftegel op een algemeen graf € 500,00 tot 1.000

- Een grafsteen voor een eigen graf voor twee personen € 2.000 tot 3.000

- Bijwerken van een bestaande steen met een tweede naam € 1.000

 

De "vanaf prijzen" op internet of in folders voor grafstenen zijn iets lager, maar ervaringen uit de prakijk leren dat nabestaanden een bewuste keuze maken voor een grafsteen waar ze de rest van hun leven met een tevreden gevoel naar kunnen kijken.

Ook op een eigen graf kan een graftegel voor een algemeen graf geplaatst worden, maar in de praktijk blijkt dit zeer zelden te gebeuren. De grafsteen valt dan "uit de toon" met de omliggende graven.

 

Wij kunnen u adviezen geven op basis van onze jarenlange praktijkervaring.