Grafsteen

De kosten voor een grafsteen lopen uiteen van ongeveer 500 euro voor een steen op een algemeen graf tot boven 3.000 euro voor een grafmonument op een eigen graf.

Op begraafplaatsen waar man en vrouw naast elkaar begraven worden en er dus sprake is van een brede steen, kan de prijs daarvoor oplopen tot boven 5.000 euro.

 

De prijs van een grafsteen is sterk afhankelijk van model en materiaalsoort.

Soms wordt prijsverschil van een steensoort veroorzaakt door aantoonbaar kwaliteitsverschil, soms zijn de bewerkingskosten of transportkosten uit het land van herkomst oorzaak van prijsverschil.

Verschil in kwaliteit blijkt vaak pas als een grafsteen jarenlang op het graf staat.

 

Om deze globale prijsopgave overzichtelijk te houden, staan hier redelijke richtprijzen voor een goede kwaliteit:

- Een grafsteen op een algemeen graf 500,00 euro

- Een grafsteen voor een eigen graf voor twee personen 2.000 tot 3.000 euro

- Bijwerken van een bestaande steen met een tweede naam 1.000 euro

 

De "vanaf prijzen" voor grafstenen zijn beduidend lager, maar ervaringen uit de prakijk leren dat nabestaanden een bewuste keuze maken voor een grafsteen waar ze de rest van hun leven met een tevreden gevoel naar kunnen kijken.

Ook op een eigen graf kan een graftegel voor een algemeen graf geplaatst worden, maar in de praktijk blijkt dit zeer zelden te gebeuren. De grafsteen valt dan "uit de toon" met de omliggende graven.

 

Wij kunnen u adviezen geven op basis van onze jarenlange praktijkervaring.