Prijzen

In de praktijk blijken de totale kosten voor een begrafenis uiteen te lopen van € 5.000 tot € 20.000 waardoor het vooraf opmaken van een nauwkeurige prijsopgave niet eenvoudig is. Maar omdat de vraag naar prijzen vaak gesteld wordt, staan hier enkele globale richtprijzen genoemd.

 

In de veel voorkomende situatie dat een man en vrouw in hetzelfde eigen graf bij elkaar begraven worden, zit er een groot prijsverschil tussen de eerste en de tweede begrafenis.

Dat verschil wordt veroorzaakt door de aanschaf van het graf en de grafsteen.

 

De totale kosten voor een begrafenis zijn opgebouwd uit de verschillende onderdelen:

- De diensten van of via de begrafenisondernemer

- De gemeentekosten

- De grafsteen

 

De drie bovengenoemde kostenposten worden per onderdeel verder uitgesplitst in tekstbladen die afzonderlijk geopend kunnen worden.

 

Een nauwkeuriger berekening kunnen wij voor u maken op grond van door u verstrekte gegevens en wensen.